کافه نوآر با نام تجاری Café Noir ، داستان کارآفرینی است که نام تجاری شرکتش را طی مراحل مهمی چنان معروف ساخت. که حتی در فرامرز های ایتالیا هم به خوبی شناخته شود. کافه نوآر از یک کارگاه کوچک در شهر راگوسا Ragusa  ایتالیا درسال ۱۹۳۴ شروع کرد و بعد از۴۰ سال تجربه قادر شد محصولاتش را تولید و عرضه کند.