دیکشنری اصطلاحات تخصصی قهوه شرکت کافه پخش انگلیسی فارسی توصیف Acidity اسیدیتی – اسیدیته اسیدیته یک ویژگی مثبت در قهوه، که هیچ ارتباطی با اسید ندارد و به ترشی، شرابی، میوه ای یا تند و تیزی قهوه اشاره دارد. در قهوه اسیدهایی
ادامه مطلب